Έρευνα που έγινε στη Βρετανία έδειξε ότι οι άνδρες που έχουν στο αίμα τους