Η μελέτη διαπίστωσε ότι ο καπνός από την καύση του τσιγάρου και ο ατμός