Να μην βιάζονται οι γιατροί ΕΣΥ να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση και να