Διαδικασία και όροι μετακίνησης και απόσπασης ιατρικού προσωπικού

Υπουργείο Υγείας

 

ΑΔΑ: Ω84Π465ΦΥΟ-ΦΑΙ  –  Διαδικασία και όροι μετακίνησης και απόσπασης ιατρικού προσωπικού

 

 

 

Το κείμενο της Υπουργικής Απόφασης (PDF)

 

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 334 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: