ΦΕΚ: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2016/1106/ΕΕ

Σχετικά με την άδεια οδήγησης σε πάσχοντες από συγκεκριμένα νοσήματα

 

ΦΕΚ

 

 

 

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 393 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: