Εγκύκλιος ΕΦΚΑ για τα συνταξιοδοτικά των Παλαιών Ασφαλισμένων

 

ΥΥΚΑ Συντάξεις

ΘΕΜΑ : «Παροχή οδηγιών σχετικά με την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 παρ. 2 και του άρθρου 36 παρ. 3 και 4 του ν.4387/2016».

 

 

 

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 463 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: