ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Καθορισμός κριτηρίων επιλογής και διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, αξιολόγησης και επιλογής για θέσεις κλάδου ιατρών και οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.

Υπουργείο Υγείας

 

 

 

 

 

 

 

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 356 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: