ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ: Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ

Για το μισθολόγιο των ιατρών ΕΣΥ και τις περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες

 

Μιχαήλ Μιχαήλ

 

 

 

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 496 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: