Παράταση έως 31-1-2019 της θητείας επικουρικών γιατρών μέσω ΕΣΠΑ

 

 

 

Παράταση έως 31-1-19 της θητείας επικουρικών γιατρών μέσω ΕΣΠΑ

 

Το έγγραφο σε μορφή PDF

 

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 558 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: