Παράταση έως 31-1-2019 της θητείας επικουρικών γιατρών μέσω ΕΣΠΑ

 

 

 

Παράταση έως 31-1-19 της θητείας επικουρικών γιατρών μέσω ΕΣΠΑ

 

Το έγγραφο σε μορφή PDF

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 316 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: