Υπερψηφίστηκε η τροπολογία για παράταση της θητείας των επικουρικών γιατρών

 

Υπουργείο Υγείας

 

 

Η διάταξη περιλαμβάνει όλους τους επικουρικούς γιατρούς των οποίων η θητεία λήγει από 21.3.2018 έως 31.12.2018.

Σύμφωνα με ερμηνεία νομικών η αναφορά στην έκθεση του ΓΛΚ σε επικουρικούς που υπηρετούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη προκλήθηκε από παρερμηνεία του νόμου.4445/2016 και δεν αναιρεί το νόημα της ψηφισμένης διάταξης.

Το ψηφισμένο κείμενο έχει ως εξής:

Η θητεία των επικουρικών ιατρών του δεύτερου εδαφίου της περίπτ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α1 13|), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4445/2016 (Α’ 236), που υπηρετούν σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και των οποίων η θητεία λήγει από 21.3.2018 έως 31.12.2018, παρατείνεται μέχρι την 31η. 1.2019. Κατά την παράταση αυτή, η μισθοδοσία των ιατρών του προηγούμενου εδαφίου θα εξακολουθήσει να καλύπτεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η ισχύς του παρόντος άρχεται αναδρομικά από 2l-03-2018.

 

 Υπερψηφίστηκε η τροπολογία για παράταση της θητείας των επικουρικών γιατρών

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 316 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: