Συγκρότηση και ορισμός μελών των Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. αρμοδιότητας 1 ης και 2 ης Υγειονομικής Περιφέρειας

 

Tο πλήρες κείμενο της Απόφασης σε μορφή PDF

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 316 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: