Συγκρότηση και ορισμός μελών των Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ. αρμοδιότητας 1 ης και 2 ης Υγειονομικής Περιφέρειας

 

Tο πλήρες κείμενο της Απόφασης σε μορφή PDF

 

 

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 496 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: