Προκήρυξη για πλήρωση επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Αγρινίου)

 

6η Υ.Πε.

 

Προκήρυξη για πλήρωση επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας (Οργανική Μονάδα Αγρινίου)

 

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης σε μορφή PDF (Οδηγίες, Απαιτούμενα δικαιολογητικά, Προθεσμίες κτλ)

 

 

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 712 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: