Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για θέσεις για προκήρυξη ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ν.Π.

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.
Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας: 10433
Τηλέφωνο: 213216-1207,1227 ,1223 ,1218, 1224
Fax: 2132161906
Email: dpnp_a@moh.gov.gr Αθήνα, 23 /5 /2018

Αρ. Πρωτ.Γ4α/Γ.Π.οικ.39545

Θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για θέσεις για προκήρυξη ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όλες τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ που προκηρύχθηκαν σύμφωνα με την Αρ. Πρωτ.Γ4α/Γ.Π.25794/3-4-2018 έγκριση προκήρυξης του Υπουργού Υγείας, η οποία λήγει στις 24-5-2018 και ώρα 23:59μ.μ, παρατείνεται έως την Τετάρτη 30-5-2018 και ώρα 23:59μ.μ. διότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr η θέση Χειρουργικής του Γ.Ν.Λευκάδας εμφανιζόταν εκ παραδρομής ως θέση με βαθμό Επιμελητή Β΄ αντί με βαθμό Διευθυντή σύμφωνα με την ανωτέρω έγκριση και την προκήρυξη της θέσης από το Γ.Ν.Λευκάδας.

          Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                           Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ                                                ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

 

 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 322 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: