Οι ερευνητές του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών ανοίγουν το δρόμο ανακάλυψης νέων φαρμάκων για τις