Ας δούμε λοιπόν τι έγινε και τι δεν έγινε κατά το πρώτο κύμα της