Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ιατρούς που με τίμησαν με την ψήφο τους στις