“Δεν υπάρχει άλλη χώρα στην Ευρώπη στην Αμερική και στον Καναδά, όπου να δέχεται