«Η οποιαδήποτε αλλαγή στο χώρο του στόματος μετά το πέρας 4 με 5 ημερών