Για το έτος 2015, υπολογίζουν σε 671.689 τον αριθμό των προσώπων που μολύνθηκαν και