Το περιοδικό Nature, αξιοποιώντας διάφορα μαθηματικά και επιδημιολογικά μοντέλα επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα,