Υπουργική Απόφαση: Εκπαίδευση στην ιατρική ειδικότητα Πυρηνική Ιατρική