Ερευνητές του University of California, San Francisco, χρησιμοποίησαν PET scans για να εκπαιδεύσουν αλγόριθμο