Αλλάζει ο τρόπος πρόσληψης γιατρών στις δομές υγείας

Επιλογή από ηλεκτρονικό κατάλογο, χωρίς προκήρυξη θέσης

Απλοποίηση της διαδικασίας πρόσληψης επικουρικών γιατρών στις δημόσιες δομές υγείας, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε χθες, αποσύρθηκε και θα επανακατατεθεί.

Η επιλογή θα γίνεται από λίστες ανά ειδικότητα και ανά Υγειονομική Περιφέρεια βάσει ηλεκτρονικού καταλόγου, χωρίς να χρειάζεται προκήρυξη θέσης. Με αυτό τον τρόπο, σημειώνει το υπουργείο Υγείας, θα καλύπτονται πολύ πιο έγκαιρα τα κενά που εμφανίζονται καθημερινά στο ΕΣΥ. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, μετά την ψήφιση του νόμου θα ακολουθήσει υπουργική απόφαση που θα καθορίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την τήρηση των καταλόγων επικουρικών γιατρών και τη διαδικασία τοποθέτησής τους.

Επιπλέον, η τροπολογία περιλαμβάνει απλούστευση της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου (κατάργηση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) αποκλειστικά και μόνο όταν υπάρχουν έκτακτες ανάγκες, αφού έχει προηγηθεί πλήρης αιτιολογημένη αίτηση του Φορέα και με τελική απόφαση του υπουργείου Υγείας.

 

http://www.tempo24.gr/

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 622 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: