Κατανομή Εφημεριών Ιατρικού Προσωπικού έτους 2018

YYKA-Ανθρώπινο Δυναμικού

 

 

…Εγκρίνουμε την καταβολή εφημεριών από 1/1/2018 μέχρι 31/12/2018 στις εξής κατηγορίες ιατρών και οδοντιάτρων των μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας:

 Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ.
 Ειδικευομένων Ιατρών (Πολιτικών και Στρατιωτικών)
 Μονίμων ιατρών του Δημοσίου
 Αγροτικών ιατρών
 Επικουρικών ιατρών
 ΠΕ Ιατρών

 

Οι εφημερίες των πιο πάνω ιατρών θα πραγματοποιούνται ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν και σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα όπως αυτό θα εγκρίνεται από την Διοίκηση της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας και μέσα στα πλαίσια των διατεθειμένων για το σκοπό αυτό πιστώσεων.

 

 

 

 

  • Stars
Sending
User Review
1 (1 vote)

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Theme by MyThemeShop.

Bad Behavior has blocked 384 access attempts in the last 7 days.

%d bloggers like this: